Nobex Biuro RachunkowoKsięgowe Łódź

Od 1996 roku świadczymy usługi księgowe dla firm z całego województwa łódzkiego oraz Warszawy.

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów nr 1097/1996 oraz wpisu na listę doradców podatkowych nr 04009.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dostosowujemy się do bieżących standardów przekazywania dokumentów poprzez usługi internetowe, pocztowe, kurierskie.

Usługi

Obsługa finansowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych:

 1. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) Wspólnoty zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku, naliczanie wszelkich opłat,
 2. ewidencja przychodów i kosztów,
 3. rozliczania mediów,
 4. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania podatkowego CIT,
 5. wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,
 6. Sporządzanie niezbędnych deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez wspólnotę mieszkaniową,
 7. Sporządzanie not księgowych, faktur, rachunków.

Obsługa kadr i płac, sporządzanie:

 1. list płac,
 2. elektronicznych deklaracji ZUS,
 3. deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11),
 4. nadzór nad dokumentacją kadrową w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 1. ewidencja ryczałtu od przychodów,
 2. ewidencje podatku od towarów i usług,
 3. ewidencja środków trwałych,
 4. ewidencja wyposażenia,
 5. rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 1. wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 2. rozliczanie właścicieli,
 3. sporządzanie raportów,
 4. rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto nasze usługi obejmują:

 1. rozliczenia roczne osób fizycznych (PIT), bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów,
 2. rozliczenia związane ze zwrotem podatku od towarów i usług za materiały budowlane.

Oferujemy możliwość odbioru dokumentów przez nas w Państwa firmie.

Ceny usług Biura Rachunkowego KZ ustalane są indywidualnie z klientem i zależą od wielu czynników, m.in.:

 • rodzaju ewidencji księgowej,
 • liczby dokumentów,
 • wielkości zatrudnienia,
 • rodzaju działalności firmy.

Dla naszych klientów przewidujemy różnorodne promocje, w tym:

 • pomoc w rejestracji podmiotu gospodarczego – w ramach ustalonej ceny, dla osób rozpoczynających działalność,
 • zwolnienie z opłat za ustalony okres dla naszych klientów, którzy polecili nasze biuro swoim znajomym.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 1. ewidencja kosztów i przychodów,
 2. ewidencje podatku od towarów i usług,
 3. ewidencja środków trwałych,
 4. ewidencja wyposażenia,
 5. rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Oferujemy także wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej:

 1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 2. spółek cywilnych,
 3. spółek osobowych,
 4. spółek partnerskich,
 5. spółek handlowych.

Magazyn

Przechowujemy niezbędną dokumentację księgową oraz kadrową do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.